TỤ ĐÈN CAO ÁP PHILIPS CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG CỦA BỘ ĐÈN

Được thiết kế nhằm cải thiện hệ số công suất cosφ, tụ đèn cao áp philips góp phần tiết kiệm năng lượng, ổn định hoạt động của hệ thống và nâng cao tính an toàn cho bộ đèn.

DMCA.com Protection Status